#ریسه_شنیون

#تل_عروس #تاج_نگینی_عروس #عروس #تاج_عروس #تاج_تهران #تل_مرواریدی #تل_کریستالی #تل_مو#تاج_ملکه_ای #تاج_مروارید_عروس#ریسه_مرواریدی #ریسه_شینیون_مو#ریسه_شنیون #مو #ریسه_عروس #ریسه_مو_شنیون #تهران .
.
.
.
.
.
_💕تل های زیبای تمام سنگ اصل کریستالی😍👈در تنوع رنگ و مدل👌سفارشی در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع تل زیبا و خاص✌
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏👏💐
.
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی که گالری تاج سماروبرای ثبت👈سفارشهاشون انتخاب میکنن😍✌
.
.
.
.
.
💕عکس هابه صورت👈مولتی هستند📸📸📸
.
.
. .
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
. .
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📬📮📪کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#تل_عروس #تاج_نگینی_عروس #عروس #تاج_عروس #تاج_تهران #تل_مرواریدی #تل_کریستالی #تل_مو#تاج_ملکه_ای #تاج_مروارید_عروس#ریسه_مرواریدی #ریسه_شینیون_مو#ریسه_شنیون #مو #ریسه_عروس #ریسه_مو_شنیون #تهران .
.
.
.
.
.
_💕تل های زیبای تمام سنگ اصل کریستالی😍👈در تنوع رنگ و مدل👌سفارشی در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع تل زیبا و خاص✌
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏👏💐
.
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی که گالری تاج سماروبرای ثبت👈سفارشهاشون انتخاب میکنن😍✌
.
.
.
.
.
💕عکس هابه صورت👈مولتی هستند📸📸📸
.
.
. .
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
. .
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📬📮📪کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#گوشواره_مروارید #گوشواره_فشن #بغلسری #شونه_مروارید_دار #شونه_مو #شونه_سر_عروس #شونه_شینیون #تاج #تاج_تهران #تاج_عروس #ست_دخترونه #ست_مادرودختر #ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #ریسه_عروس #تهران #گوشواره_مرواریدی #گوشواره_استيل #گوشواره_استیل#گوشواره_حلقه
.
.
.
.
.
.
.
_💕ست زیبای گوشواره تمام رینگ استیل، شونه شینیون😍سفارشی در گالری تاج سما✌رنگبندی متنوع😀✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ست خاث و زیبا در تنوع رنگی😍
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#گوشواره_مروارید #گوشواره_فشن #بغلسری #شونه_مروارید_دار #شونه_مو #شونه_سر_عروس #شونه_شینیون #تاج #تاج_تهران #تاج_عروس #ست_دخترونه #ست_مادرودختر #ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #ریسه_عروس #تهران #گوشواره_مرواریدی #گوشواره_استيل #گوشواره_استیل#گوشواره_حلقه
.
.
.
.
.
.
.
_💕ست زیبای گوشواره تمام رینگ استیل، شونه شینیون😍سفارشی در گالری تاج سما✌رنگبندی متنوع😀✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ست خاث و زیبا در تنوع رنگی😍
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #ست #مچبند_گل_عروس #مچبند_گل#تهران #گوشواره#تهران_مد#شینیون_مو#تاج #ریسه_مدل_دخترونه#تاج_گل_سر #زیبا #تاج_عروس#تاج_تهران#ست_دخترونه #تاج_مروارید_عروس#شنیون_عروس #شینیون_عروس #مکاپ_عروس .
.
.
.
.
.
.
_💕ست زیبای ریسه،مچبند گل حریر😍👈ترکیب گل حریر،کریستال اصل،مروارید ،گوشواره مرواریدی زیبا😍👈سفارشات خانم آذرخش قشنگ ومهربون از👈تهران💐👏مبارکشون باشه✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ست زیبا طبق سلیقه مشتری عزیز
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
. .
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی که گالری تاج سمارو برای👈ثبت سفارشهاشون انتخاب میکنن😍✌
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
. .
.
💕هرسفارش شامل👈اشانتیون میباشد💫💫💫
.
.
.
. .
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #ست #مچبند_گل_عروس #مچبند_گل#تهران #گوشواره#تهران_مد#شینیون_مو#تاج #ریسه_مدل_دخترونه#تاج_گل_سر #زیبا #تاج_عروس#تاج_تهران#ست_دخترونه #تاج_مروارید_عروس#شنیون_عروس #شینیون_عروس #مکاپ_عروس .
.
.
.
.
.
.
_💕ست زیبای ریسه،مچبند گل حریر😍👈ترکیب گل حریر،کریستال اصل،مروارید ،گوشواره مرواریدی زیبا😍👈سفارشات خانم آذرخش قشنگ ومهربون از👈تهران💐👏مبارکشون باشه✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ست زیبا طبق سلیقه مشتری عزیز
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
. .
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی که گالری تاج سمارو برای👈ثبت سفارشهاشون انتخاب میکنن😍✌
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
. .
.
💕هرسفارش شامل👈اشانتیون میباشد💫💫💫
.
.
.
. .
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_گل_زیبا_عروس#ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #ریسه_مو#شینیون #مدل_عروس#ریسه_تهران #شینیون_مو #مکاپ_عروس #سالن_زیبایی #تاج_سر #تاج_عروس #تاج_تهران #سالن_شیک #سالن_آرایش #شنیون_عروس #شنیون .
.
.
.
.
.
.
_💕ریسه زیبای ترکیبی مروارید،کریستال اصل😍👈سفارش فقط در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه خاص و زیبا✌
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_گل_زیبا_عروس#ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #ریسه_مو#شینیون #مدل_عروس#ریسه_تهران #شینیون_مو #مکاپ_عروس #سالن_زیبایی #تاج_سر #تاج_عروس #تاج_تهران #سالن_شیک #سالن_آرایش #شنیون_عروس #شنیون .
.
.
.
.
.
.
_💕ریسه زیبای ترکیبی مروارید،کریستال اصل😍👈سفارش فقط در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه خاص و زیبا✌
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
در هر چیز
می توان عشق را حس کرد
وقتی دریا ماهی را در آغوش می گیرد،
زمین جوانه های کوچک را می بوسد،
و برگ های بلند ذرت، دانه دانه محبت را بغل می کنند!
در هر چیز…
می توان عشق را حس کرد و “خدا” را!
#ریسه_مو #ریسهمو #ریسه_سر #ریسه_عروس #ریسه_مرواریدی #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_مو_گل #ریسه_شنیون #ریسه_مو_شنیون #ریسه_شینیون #ریسه_کریستال
در هر چیز
می توان عشق را حس کرد
وقتی دریا ماهی را در آغوش می گیرد،
زمین جوانه های کوچک را می بوسد،
و برگ های بلند ذرت، دانه دانه محبت را بغل می کنند!
در هر چیز…
می توان عشق را حس کرد و “خدا” را!
#ریسه_مو #ریسهمو #ریسه_سر #ریسه_عروس #ریسه_مرواریدی #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_مو_گل #ریسه_شنیون #ریسه_مو_شنیون #ریسه_شینیون #ریسه_کریستال
#ریسه_گل_زیبا_عروس #ریسه_عروس #ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #ست #ریسه_مو #ریسه_تهران #ریسه_پر #تاج #تاج_عروس #تاج_تهران #تاج_ملکه_ای #شینیون_مو #شینیون_عروس #شینیون #شینیون_مو #شینیون_عروس #مکاپ #مکاپ_عروس #سالن_زیبایی #تهران .
.
.
.
.
.
_💕ریسه زیبای ترکیبی مروارید،کریستال اصل،نگین اتریشی اصل😍👈سفارش فقط در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه خاص و زیبا👌
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
. 💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
.
💕هرسفارش شامل👈اشانتیون میباشد💫💫💫
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
. .
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑 .
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_گل_زیبا_عروس #ریسه_عروس #ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #ست #ریسه_مو #ریسه_تهران #ریسه_پر #تاج #تاج_عروس #تاج_تهران #تاج_ملکه_ای #شینیون_مو #شینیون_عروس #شینیون #شینیون_مو #شینیون_عروس #مکاپ #مکاپ_عروس #سالن_زیبایی #تهران .
.
.
.
.
.
_💕ریسه زیبای ترکیبی مروارید،کریستال اصل،نگین اتریشی اصل😍👈سفارش فقط در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه خاص و زیبا👌
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
. 💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
.
💕هرسفارش شامل👈اشانتیون میباشد💫💫💫
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
. .
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑 .
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#رز_روباندوزی #رز #روباندوزی #روباندوزی_مدرن #شمارهدوزی #گل_عروس #گلسر_خاص #گل_شینیون #گل_سر_زیبا#اکسسوری_زنانه #اکسسوری_مو #تل#موگیر #کش_مو #کلیپس #ریسه_مو #تاج_عروس #ریسه_مو_گل #ریسه_شنیون#رز_روباندوزی #رز #روباندوزی #روباندوزی_مدرن #شمارهدوزی #گل_عروس #گلسر_خاص #گل_شینیون #گل_سر_زیبا #گل_عروس #گلسر #گلسر
تاجکده بانو
#تاجکده_بانو #تاج_عروس #تاج #تاج_پرکار #تاج_سر #تاج_عروسی #ریسه_شینیون #ریسه_پرکار #ریسه_شنیون #ریسه_زیبا #ریسه_پرکار_عروس_شیک
.
ریسه شنیون مو کار شده با سنگ کریستال و مروارید و پر سفارش مشتری عروسمون😍خوشبخت باشی عزیزم❤😊
.
👉🏻لطفا ورق بزنین
.
قابل سفارش در انواع رنگبندی و طرح مناسب لباس مجلسی شما
.
🌸برای سفارش لطفا به دایرکت پیام بدین
🌸ارسال به تمامی نقاط کشور
⚠️هزینه ارسال بعهده مشتری
.
@blue._.gallery
@blue._.gallery
@blue._.gallery
.
#دست_سازه #دخترونه  #سنجاق_سینه #پیکسل #جواهردوزی #جواهر_دوزی #تهران #فانتزی #دست_ساز #art #hand_made #dastsaze #tehran #هنری #هنرمندان_ایرانی #دست_ساز #سفارشى #فروشی #فروش_عمده #سنجاقسینه_دستساز  #لوکس #luxury #tabriz #تبریز #پیکسل #کامرانیه #فرمانیه #ریسه_شنیون #شنیون_مو #شنیون_عروس
.
ریسه شنیون مو کار شده با سنگ کریستال و مروارید و پر سفارش مشتری عروسمون😍خوشبخت باشی عزیزم❤😊
.
👉🏻لطفا ورق بزنین
.
قابل سفارش در انواع رنگبندی و طرح مناسب لباس مجلسی شما
.
🌸برای سفارش لطفا به دایرکت پیام بدین
🌸ارسال به تمامی نقاط کشور
⚠️هزینه ارسال بعهده مشتری
.
@blue._.gallery
@blue._.gallery
@blue._.gallery
.
#دست_سازه #دخترونه #سنجاق_سینه #پیکسل #جواهردوزی #جواهر_دوزی #تهران #فانتزی #دست_ساز #art #hand_made #dastsaze #tehran #هنری #هنرمندان_ایرانی #دست_ساز #سفارشى #فروشی #فروش_عمده #سنجاقسینه_دستساز #لوکس #luxury #tabriz #تبریز #پیکسل #کامرانیه #فرمانیه #ریسه_شنیون #شنیون_مو #شنیون_عروس
ورق بزنید⁦👆🏻⁩⁦👁️‍🗨️⁩
گیره روسری 😍💙
📎
سفارشی📮مشتری عزیزی گفتن گیره روسری میخوان و چون یه سری کارامونو دیده بودن با چشم هست(پست های قبلی)گفتن اینو هم چشم بکار ببرم و با سلیقه ی خودم سه چشم آبی متفاوت انتخاب کردم،خرجکار و کریستال آبی بکار بردم،ممنون از اعتمادتون🙈💎💙
امیدوارم لذت برده باشید🤗😉
⁦🖇️⁩
برای سفارش به دایرکت مراجعه کنید📥
#گیره #گیره_مو #گیره_سر #گیرهروسری #گیرسر #گیره_مرواریدی #گیره_حجاب #گیره_روسری #گیره_روسری_آویزدار #گیره_بچگانه #گیره_آویز #گیره_عکس #گیرهحجاب #گیره_آویز_روسری #گیره_حجاب_روسری #گیره_کراوات #گیره_شال #گیره_روسری_گلدوزی #گیره_روسری_دستساز #گیره_روسری_مجلسی #سوزن_مو #سوزن_روسری #سوزن_لبنانی #سوزن_حجاب #ریسه_مو #ریسه_شنیون #ریسه_سوزنی #چشم #چشم_نظر #سنجاق_روسری
ورق بزنید⁦👆🏻⁩⁦👁️‍🗨️⁩
گیره روسری 😍💙
📎
سفارشی📮مشتری عزیزی گفتن گیره روسری میخوان و چون یه سری کارامونو دیده بودن با چشم هست(پست های قبلی)گفتن اینو هم چشم بکار ببرم و با سلیقه ی خودم سه چشم آبی متفاوت انتخاب کردم،خرجکار و کریستال آبی بکار بردم،ممنون از اعتمادتون🙈💎💙
امیدوارم لذت برده باشید🤗😉
⁦🖇️⁩
برای سفارش به دایرکت مراجعه کنید📥
#گیره #گیره_مو #گیره_سر #گیرهروسری #گیرسر #گیره_مرواریدی #گیره_حجاب #گیره_روسری #گیره_روسری_آویزدار #گیره_بچگانه #گیره_آویز #گیره_عکس #گیرهحجاب #گیره_آویز_روسری #گیره_حجاب_روسری #گیره_کراوات #گیره_شال #گیره_روسری_گلدوزی #گیره_روسری_دستساز #گیره_روسری_مجلسی #سوزن_مو #سوزن_روسری #سوزن_لبنانی #سوزن_حجاب #ریسه_مو #ریسه_شنیون #ریسه_سوزنی #چشم #چشم_نظر #سنجاق_روسری
سنجاق سینه و سنجاق شنیون گل با تزیین پر
#ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_سر #ریسه_پیشانی_مروارید #ریسه #ریسه_پیشانی #ریسه_شنیون #ریسه_پشت_مو #ریسه_زیبا #تاج_عروسی #گلسر_تل_مو_هدبند_پاپیون_تاج_تولد_نوروز1396_چرم_اکلیلی_ساده_نمد_روبان_سیسمونی_گیفت_رنگی_دختر_هانا_هد_ #گلسر#عروسی #عقد#تاج_عروس #تاج_فرحی #توموییی #تومویی #تاج #تاج_فلزی #تاج_نگینی #تاج_ریسه_ای #سنجاق_سر #سنجاق_شنیون #سنجاق_سینه #سنجاق_سینه_گل
یک جفت ریسه سه بعدی پرکار و ظریف برای تزیین لباس نامزدی سفارش عروس خانوم گل
لطفا ورق بزنید
#ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_سر #ریسه_پیشانی_مروارید #ریسه #ریسه_پیشانی #ریسه_شنیون #ریسه_پشت_مو #ریسه_زیبا #تاج_عروسی #گلسر_تل_مو_هدبند_پاپیون_تاج_تولد_نوروز1396_چرم_اکلیلی_ساده_نمد_روبان_سیسمونی_گیفت_رنگی_دختر_هانا_هد_ #گلسر#عروسی #عقد#تاج_عروس #تاج_فرحی #توموییی #تومویی #تاج #تاج_فلزی #تاج_نگینی #تاج_ریسه_ای #تزیین_لباس #خرج_کار_لباس #تزیین_لباس_نامزدی
تاج پیشانی سفارش عروس خانوم گل
#ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_سر #ریسه_پیشانی_مروارید #ریسه #ریسه_پیشانی #ریسه_شنیون #ریسه_پشت_مو #ریسه_زیبا #تاج_عروسی #گلسر_تل_مو_هدبند_پاپیون_تاج_تولد_نوروز1396_چرم_اکلیلی_ساده_نمد_روبان_سیسمونی_گیفت_رنگی_دختر_هانا_هد_ #گلسر#عروسی #عقد#تاج_عروس #تاج_فرحی #توموییی #تومویی #تاج #تاج_فلزی #تاج_نگینی #تاج_ریسه_ای #تاج_پیشانی #تاج_پیشانی_مو #تاج_لحیمی #تاج_نگینی #تاج_ریسه_ای
ست صورتی ریسه مو،گوشواره،دستبند عروس خانوم گل برای جشن نامزدیشون
لطفا ورق بزنید
#ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_سر #ریسه_پیشانی_مروارید #ریسه #ریسه_پیشانی #ریسه_شنیون #ریسه_پشت_مو #ریسه_زیبا #تاج_عروسی #گلسر_تل_مو_هدبند_پاپیون_تاج_تولد_نوروز1396_چرم_اکلیلی_ساده_نمد_روبان_سیسمونی_گیفت_رنگی_دختر_هانا_هد_ #گلسر#عروسی #عقد#تاج_عروس #تاج_فرحی #توموییی #تومویی #تاج #تاج_فلزی #تاج_نگینی #تاج_ریسه_ای #ست_تاج_دستبند #ست_تاج_دستبد_فومی😍 #ست_تاج_دستبند_عروس #نامزدی
ریسه پیشانی طلایی به سفارش مشتری
#ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_سر #ریسه_پیشانی_مروارید #ریسه #ریسه_پیشانی #ریسه_شنیون #ریسه_پشت_مو #ریسه_زیبا #تاج_عروسی #گلسر_تل_مو_هدبند_پاپیون_تاج_تولد_نوروز1396_چرم_اکلیلی_ساده_نمد_روبان_سیسمونی_گیفت_رنگی_دختر_هانا_هد_ #گلسر#عروسی #عقد#تاج_عروس #تاج_فرحی #توموییی #تومویی #تاج #تاج_فلزی #تاج_نگینی #تاج_ریسه_ای #تاج_پیشانی
تاج پیشانی لحیمی سفارش مشتری باسلیقه
به سفارش مشتری فقط برای پیشانی کار زده شده....
لطفا ورق بزنید
#ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_سر #ریسه_پیشانی_مروارید #ریسه #ریسه_پیشانی #ریسه_شنیون #ریسه_پشت_مو #ریسه_زیبا #تاج_عروسی #گلسر_تل_مو_هدبند_پاپیون_تاج_تولد_نوروز1396_چرم_اکلیلی_ساده_نمد_روبان_سیسمونی_گیفت_رنگی_دختر_هانا_هد_ #گلسر#عروسی #عقد#تاج_عروس #تاج_فرحی #توموییی #تومویی #تاج #تاج_فلزی #تاج_نگینی #تاج_ریسه_ای #تاج_لحیمی #تاج_پیشانی
تاجکده بانو
نمونه کار اجرا شده تاجکده بانو در سالن ماه چهره شهسوار
#تاجکده_بانو #تاج_عروس #تاج #تاج_پرکار #تاج_سر #تاج_عروسی #ریسه_شینیون #ریسه_پرکار #ریسه_شنیون #ریسه_زیبا #ریسه_پرکار_عروس_شیک
تاجکده بانو
نمونه کار اجرا شده تاجکده بانو در سالن ماه چهره شهسوار
#تاجکده_بانو #تاج_عروس #تاج #تاج_پرکار #تاج_سر #تاج_عروسی #ریسه_شینیون #ریسه_پرکار #ریسه_شنیون #ریسه_زیبا #ریسه_پرکار_عروس_شیک
#بغلسری #تاج_مروارید_عروس #مرواريد #ریسه_مروارید #تاج_عروس #تاج_تهران #عروس_روز #عروس_ایرانی #ریسه_مو #ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #مدل #مدلموعروس #لباس_شب#ریسه_تهران #مکاپ_عروس #لباس_عروس#ست .
.
. .
.

_💕بغلسری زیبای ترکیب مروارید، کریستال اصل😍👈سفارشی در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع بغلسری مرواریدی👌
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
. .
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#بغلسری #تاج_مروارید_عروس #مرواريد #ریسه_مروارید #تاج_عروس #تاج_تهران #عروس_روز #عروس_ایرانی #ریسه_مو #ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #مدل #مدلموعروس #لباس_شب#ریسه_تهران #مکاپ_عروس #لباس_عروس#ست .
.
. .
.

_💕بغلسری زیبای ترکیب مروارید، کریستال اصل😍👈سفارشی در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع بغلسری مرواریدی👌
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
. .
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
تاج پرنسسی کریستال👑

قابل اجرا در رنگ وطرح دلخواه شما با سایزبندی و
ست مادر ودختری😍

قیمت 45000سفارش دایرکت
#تاج
#تاج_بچه #تاج_بچگانه #تاج_ست #تاج_ست_مادر_دختری #تاج_پرنسسی #تاج_کریستال#بدلیجات_دستساز #ریسه_شنیون #ریسه_مو #پرنسسی
تاج پرنسسی کریستال👑

قابل اجرا در رنگ وطرح دلخواه شما با سایزبندی و
ست مادر ودختری😍

قیمت 45000سفارش دایرکت
#تاج
#تاج_بچه #تاج_بچگانه #تاج_ست #تاج_ست_مادر_دختری #تاج_پرنسسی #تاج_کریستال#بدلیجات_دستساز #ریسه_شنیون #ریسه_مو #پرنسسی
تاجکده بانو
#تاج #تاج_مرواریدی #ریسه_پرکار_مروارید #ریسه_مو #ریسه_شینیون #ریسه_شنیون #ریسه_پرکار #ریسه_زیبا #ریسه_مروارید
#ریسه_پر #ریسه_مو_شنیون #ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_گل_زیبا_عروس #ریسه_شنیون #ریسه_شینیون #ریسه #ریسه_مرواریدی #کهکیلویه_و_بویراحمد #یاسوج #ریسه_تهران #تاج_عروس #ست_مادرودختر #تاج_تهران #مکاپ #شینیون_مو #شینیون_عروس #شنیون .
.
.
.
.
.
_💕ریسه های زیبای ترکیبی👈پرشترمرغ ،مروارید،کریستال اصل، گل فومی😍سفارشات مزون👈خانم حیدری عزیزو گرامی از👈کهکیلویه و بویر احمد💐👏مبارکشون باشه✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه زیبا طبق سلیقه مشتری عزیز
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی👈که گالری تاج سمارو برای ثبت سفارشهاشون انتخاب میکنن😍
.
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_پر #ریسه_مو_شنیون #ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_گل_زیبا_عروس #ریسه_شنیون #ریسه_شینیون #ریسه #ریسه_مرواریدی #کهکیلویه_و_بویراحمد #یاسوج #ریسه_تهران #تاج_عروس #ست_مادرودختر #تاج_تهران #مکاپ #شینیون_مو #شینیون_عروس #شنیون .
.
.
.
.
.
_💕ریسه های زیبای ترکیبی👈پرشترمرغ ،مروارید،کریستال اصل، گل فومی😍سفارشات مزون👈خانم حیدری عزیزو گرامی از👈کهکیلویه و بویر احمد💐👏مبارکشون باشه✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه زیبا طبق سلیقه مشتری عزیز
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی👈که گالری تاج سمارو برای ثبت سفارشهاشون انتخاب میکنن😍
.
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #ست #ریسه_عروس #ریسه_پر #ریسه_مو #ریسه_تهران #پر_شترمرغ #تاج_تهران #تاج_عروس #بغلسری#مزون_عروس #کهکیلویه_و_بویراحمد#مزون_لباس #کهکیلویه #مزون_شو #سالن_زیبایی #سالن_آرایش #شینیون_مو#یاسوج #شنیون .
.
.
.
.
.
_💕ریسه های زیبای ترکیب پرشترمرغ، کریستال اصل،مروارید،گل فومی😍سفارشات مزون👈خانم حیدری عزیزو گرامی از👈کهکیلویه و بویر احمد💐👏مبارکشون باشه✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه خاص طبق سلیقه مشتری عزیز😍
.
.
.
.
.
. 💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
. 💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
. .
.
.
.
.
💕ارسال به سراسدنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازمزون هایی که سفارشاتشونو در👈گالری تاج سماثبت سفارش میکنن😍
.
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_شینیون_مو #ریسه_شنیون #ست #ریسه_عروس #ریسه_پر #ریسه_مو #ریسه_تهران #پر_شترمرغ #تاج_تهران #تاج_عروس #بغلسری#مزون_عروس #کهکیلویه_و_بویراحمد#مزون_لباس #کهکیلویه #مزون_شو #سالن_زیبایی #سالن_آرایش #شینیون_مو#یاسوج #شنیون .
.
.
.
.
.
_💕ریسه های زیبای ترکیب پرشترمرغ، کریستال اصل،مروارید،گل فومی😍سفارشات مزون👈خانم حیدری عزیزو گرامی از👈کهکیلویه و بویر احمد💐👏مبارکشون باشه✌
.
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه خاص طبق سلیقه مشتری عزیز😍
.
.
.
.
.
. 💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
. 💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
. .
.
.
.
.
💕ارسال به سراسدنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازمزون هایی که سفارشاتشونو در👈گالری تاج سماثبت سفارش میکنن😍
.
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
ورق بزنید ⁦👆🏻⁩⁦👁️‍🗨️⁩
ریسه سر سفارش عروس خانوم 💎⁦👰🏻⁩⁦👸🏻⁩👑
بسیار براق و شاین (ویدیو ادیت نشده)
عروس خانوم گلمون به درخواسته آرایشگرشون ریسه ی ده الی پانزده سانتی خواستن به رنگ قرمز ،بنده به سلیقه ی خودم براشون درست کردم
امیدوارم لذت برده باشید 😉💖💎
👑
برای سفارش به دایرکت مراجعه کنید📥
#ریسه #تاج #ساج #گلسر #گل_مو #تل_مو #گیر #گیره #گیرمو #سوزن_مو #کلیپس #تل #ریسه_مو #ریسه_مفتولی #ریسه_گل #ریسه_سر #ریسه_پیشونی #ریسه_سوزنی #ریسه_کریستالی #ریسه_پیشانی #ریسه_عروس #ریسه_سنگ #ریسه_مرواریدی #ریسه_پشت_مو #ریسه_خطی #ریسه_مو_شنیون #ریسه_شنیون #عروس
ورق بزنید ⁦👆🏻⁩⁦👁️‍🗨️⁩
ریسه سر سفارش عروس خانوم 💎⁦👰🏻⁩⁦👸🏻⁩👑
بسیار براق و شاین (ویدیو ادیت نشده)
عروس خانوم گلمون به درخواسته آرایشگرشون ریسه ی ده الی پانزده سانتی خواستن به رنگ قرمز ،بنده به سلیقه ی خودم براشون درست کردم
امیدوارم لذت برده باشید 😉💖💎
👑
برای سفارش به دایرکت مراجعه کنید📥
#ریسه #تاج #ساج #گلسر #گل_مو #تل_مو #گیر #گیره #گیرمو #سوزن_مو #کلیپس #تل #ریسه_مو #ریسه_مفتولی #ریسه_گل #ریسه_سر #ریسه_پیشونی #ریسه_سوزنی #ریسه_کریستالی #ریسه_پیشانی #ریسه_عروس #ریسه_سنگ #ریسه_مرواریدی #ریسه_پشت_مو #ریسه_خطی #ریسه_مو_شنیون #ریسه_شنیون #عروس
#ریسه_گل_زیبا_عروس#ریسه_مرواریدی #ریسه_شینیون_مو#ریسه_شینیون_مو #ریسه_مو #ریسه_شنیون #بغلسری #ست_مادرودختر #ست #شینیون_مو #شنیون_مو #ریسه_تهران #ریسه_عروس #ریسه #تاج_عروس#تاج_مرواریدی #تاج_مروارید_عروس#تاج_گل_سر .
.
.
.
.
#ریسه های ترکیب کریستال اصل،مروارید،گل کریستال😍👈مناسب برای بغلسرمو👌سفارشی در گالری تاج سما😙
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه زیبا و ترکیبی
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📬📮📪کشور📞📞📞
.
.
.
. 👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی که گالری تاج سماروبرای 👈ثبت سفارشهاشون انتخاب کردن😙
.
.
. .
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
. .
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_گل_زیبا_عروس#ریسه_مرواریدی #ریسه_شینیون_مو#ریسه_شینیون_مو #ریسه_مو #ریسه_شنیون #بغلسری #ست_مادرودختر #ست #شینیون_مو #شنیون_مو #ریسه_تهران #ریسه_عروس #ریسه #تاج_عروس#تاج_مرواریدی #تاج_مروارید_عروس#تاج_گل_سر .
.
.
.
.
#ریسه های ترکیب کریستال اصل،مروارید،گل کریستال😍👈مناسب برای بغلسرمو👌سفارشی در گالری تاج سما😙
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه زیبا و ترکیبی
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📬📮📪کشور📞📞📞
.
.
.
. 👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی که گالری تاج سماروبرای 👈ثبت سفارشهاشون انتخاب کردن😙
.
.
. .
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
. .
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
سلام به همراهان همیشگی مامی تاج

خب خب 😍😍این هم رونمایی از یه تاج سلطنتی خوشکل و خوشرنگ ،سفارش خانم حسین زاده از مشهد👑👑 مبارکتون باشه
ممنون از انتخاب وحسن اعتمادتون
@hoseinzadeh.marjan

خودم که کلی عاشقش شدم😘😘😍😍 برای اطلاع ازقیمت وسفارش دایرکت لطفا

#تاج_عروس 
#ریسه_شنیون 
#تاج_کودک
#آتلیه_کودک
#مشهد
#تهران
#شیراز#عسلویه#زاهدان#بندرعباس#بوشهر#شوشتر#آبادان#دزفول#اهواز#کیش#قشم#بابل#آمل#تبریز#اردبیل#هنر_درخانه#حمایت_مشاغل خانگی#صنایع_دستی#صنایع_دستی_آبادان
سلام به همراهان همیشگی مامی تاج

خب خب 😍😍این هم رونمایی از یه تاج سلطنتی خوشکل و خوشرنگ ،سفارش خانم حسین زاده از مشهد👑👑 مبارکتون باشه
ممنون از انتخاب وحسن اعتمادتون
@hoseinzadeh.marjan

خودم که کلی عاشقش شدم😘😘😍😍 برای اطلاع ازقیمت وسفارش دایرکت لطفا

#تاج_عروس
#ریسه_شنیون
#تاج_کودک
#آتلیه_کودک
#مشهد
#تهران
#شیراز#عسلویه#زاهدان#بندرعباس#بوشهر#شوشتر#آبادان#دزفول#اهواز#کیش#قشم#بابل#آمل#تبریز#اردبیل#هنر_درخانه#حمایت_مشاغل خانگی#صنایع_دستی#صنایع_دستی_آبادان
تاجکده بانو
نمونه کار اجرا شده تاجکده بانو در سالن عروس برلیان شهسوار
#تاجکده_بانو #تاج_عروس #تاج #تاج_پرکار #تاج_سر #تاج_عروسی #ریسه_شینیون #ریسه_پرکار #ریسه_شنیون #ریسه_زیبا #ریسه_پرکار_عروس_شیک
تاجکده بانو
نمونه کار اجرا شده تاجکده بانو در سالن عروس برلیان شهسوار
#تاجکده_بانو #تاج_عروس #تاج #تاج_پرکار #تاج_سر #تاج_عروسی #ریسه_شینیون #ریسه_پرکار #ریسه_شنیون #ریسه_زیبا #ریسه_پرکار_عروس_شیک
تاج کریستالی
#ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_سر #ریسه_پیشانی_مروارید #ریسه #ریسه_پیشانی #ریسه_شنیون #ریسه_پشت_مو #ریسه_زیبا #تاج_عروسی #گلسر_تل_مو_هدبند_پاپیون_تاج_تولد_نوروز1396_چرم_اکلیلی_ساده_نمد_روبان_سیسمونی_گیفت_رنگی_دختر_هانا_هد_ #گلسر#عروسی #عقد#تاج_عروس #تاج_فرحی #توموییی #تومویی #تاج #تاج_فلزی #تاج_نقره ای #ریسه_اروپایی #ریسه_بلند😍شیک #ریسه_بلند_گل_عروس
تاجکده بانو
#ریسه_شینیون #ریسه_شنیون #ریسه_مو #بغل_سری #بغلسری
تاجکده بانو
#ریسه_شینیون #ریسه_شنیون #ریسه_مو #بغل_سری #بغلسری
#ریسه_گل_زیبا_عروس#ریسه_عروس #ریسه_شینیون_مو#ریسه_شنیون#ست #مکاپ#شینیون_عروس #مکاپ_عروس #مدلموعروس #رنگموعروس#تهران_مد #مدل_عروس#تهران #عروس_تهران #شینیون #شنیون_مو #لباس_شب #لباس_عقد #عروس_ایرانی .
.
.
.
.
.
_💕ریسه زیبای ترکیبی کریستال اصل، مروارید😍👈سفارش فقط در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه ترکیبی👌
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍😥👈😍
.
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.

t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_گل_زیبا_عروس#ریسه_عروس #ریسه_شینیون_مو#ریسه_شنیون#ست #مکاپ#شینیون_عروس #مکاپ_عروس #مدلموعروس #رنگموعروس#تهران_مد #مدل_عروس#تهران #عروس_تهران #شینیون #شنیون_مو #لباس_شب #لباس_عقد #عروس_ایرانی .
.
.
.
.
.
_💕ریسه زیبای ترکیبی کریستال اصل، مروارید😍👈سفارش فقط در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه ترکیبی👌
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍😥👈😍
.
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.

t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#تاج_فلزی_طلایی
#تاج
#تاج_سر 
#ریسه #ریسه_مفتولی #ریسه_سر 
#ریسه_عروس #ریسه_پیشونی
 #ریسه_پشت_مو 
#ریسه_شنیون 
سفارش پذیرفته می شود.
#ریسه_گل_زیبا_عروس #ریسه_شنیون #ریسه_شینیون_مو #ریسه_مو #ریسه #ریسه_تهران #ریسه_عروس #تهران_مد #تهران #ریسه_سر #تاج_عروس #عروس #تاج_تهران#تاج_نگیندار#سفارش_عمده #تاج_مروارید_عروس#شینیون_مو #ست #شنیون_مو #شینیون_عروس #مکاپ .
.
.
.
.
.
.
_💕سفارشات عمده ریسه های ظریف👈ترکیب کریستال اصل،نگین اصل پایه دار😍👈فقط در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه خاص طبق سلیقه مشتری عزیز👌
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
. 💕ارسال به سراسرنقاط👈📬📮📪کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
. 👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_گل_زیبا_عروس #ریسه_شنیون #ریسه_شینیون_مو #ریسه_مو #ریسه #ریسه_تهران #ریسه_عروس #تهران_مد #تهران #ریسه_سر #تاج_عروس #عروس #تاج_تهران#تاج_نگیندار#سفارش_عمده #تاج_مروارید_عروس#شینیون_مو #ست #شنیون_مو #شینیون_عروس #مکاپ .
.
.
.
.
.
.
_💕سفارشات عمده ریسه های ظریف👈ترکیب کریستال اصل،نگین اصل پایه دار😍👈فقط در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه خاص طبق سلیقه مشتری عزیز👌
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
. 💕ارسال به سراسرنقاط👈📬📮📪کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
. 👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_گل_زیبا_عروس #ریسه_عروس #ریسه_شینیون_مو #ریسه_مو #ریسه #ریسه_شنیون #ریسه_مو_شنیون #ست #ریسه_دخترونه #ریسه_تهران #ریسه_پر #ریسه_مرواریدی #ریسه_شینیون #عروس_شب #شینیون_مو #شنیون_مو #مدل_عروس #تاج_عروس #عروسى .
.
.
.
.
.
_💕ریسه های زیبا و ترکیبی مروارید، کریستال اصل😍👈سفارشات عمده در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه خاص و زیبا👌
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
. .
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه از دوستانی که گالری تاج سمارو برای ثبت سفارشهاشون انتخاب میکنن😍😙
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_گل_زیبا_عروس #ریسه_عروس #ریسه_شینیون_مو #ریسه_مو #ریسه #ریسه_شنیون #ریسه_مو_شنیون #ست #ریسه_دخترونه #ریسه_تهران #ریسه_پر #ریسه_مرواریدی #ریسه_شینیون #عروس_شب #شینیون_مو #شنیون_مو #مدل_عروس #تاج_عروس #عروسى .
.
.
.
.
.
_💕ریسه های زیبا و ترکیبی مروارید، کریستال اصل😍👈سفارشات عمده در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه خاص و زیبا👌
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
. .
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه از دوستانی که گالری تاج سمارو برای ثبت سفارشهاشون انتخاب میکنن😍😙
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
تاجکده بانو
#تاجکده _بانو #تاج_عروس #تاج #تاج_پرکار #تاج_سر #تاج_عروسی #ریسه_شینیون #ریسه_پرکار #ریسه_شنیون #ریسه_زیبا #ریسه_پرکار_عروس_شیک #تاج_مرواریدی #ریسه_مرواریدی #ریسه_مرواریدی_پرکار
#تاج_نگینی_عروس #تاج_گل_عروس #تاج_ایستاده #تاج_ملکه_ای #تاج_سر #تاج_گل_سر #تاج_عروس#تاج_تهران #تاج_پر_کار_کریستال_مروارید #ست #تاج_نگیندار #گل_حریر #تاج_دخترونه #ریسه_شینیون_مو #ریسه_عروس #ریسه_تهران #ریسه_شنیون #ریسه .
.
.
.
.
.
_💕👑تاج زیبابه سبک اروپایی👈ترکیب نگین اصل پایه دار درخشان،گل حریر😍👈سفارشی در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع تاج عروس👍
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏
.
.
.
.
. .
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📬📮📪کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی که به گالری تاج سما اعتماد دارن😍👌
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
. .
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#تاج_نگینی_عروس #تاج_گل_عروس #تاج_ایستاده #تاج_ملکه_ای #تاج_سر #تاج_گل_سر #تاج_عروس#تاج_تهران #تاج_پر_کار_کریستال_مروارید #ست #تاج_نگیندار #گل_حریر #تاج_دخترونه #ریسه_شینیون_مو #ریسه_عروس #ریسه_تهران #ریسه_شنیون #ریسه .
.
.
.
.
.
_💕👑تاج زیبابه سبک اروپایی👈ترکیب نگین اصل پایه دار درخشان،گل حریر😍👈سفارشی در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع تاج عروس👍
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏
.
.
.
.
. .
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📬📮📪کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی که به گالری تاج سما اعتماد دارن😍👌
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
. .
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_گل_زیبا_عروس #ریسه_شنیون #ریسه_شینیون_مو #ریسه_مو_شنیون #ریسه_عروس #ریسه_تهران #ریسه_پر #ریسه_سر #ریسه_دخترونه #ریسه #تاج #تاج_پر_کار_کریستال_مروارید #تاج_پر #تاج_مروارید_عروس #تاج_گل_عروس .
.
.
.
.
.
.
_💕ریسه زیبای ترکیبی کریستال اصل، پرشترمرغ،مروارید😍👈سفارشی در گالری تاج سما😙👌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه زیبا و خاص✌
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
. .
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_گل_زیبا_عروس #ریسه_شنیون #ریسه_شینیون_مو #ریسه_مو_شنیون #ریسه_عروس #ریسه_تهران #ریسه_پر #ریسه_سر #ریسه_دخترونه #ریسه #تاج #تاج_پر_کار_کریستال_مروارید #تاج_پر #تاج_مروارید_عروس #تاج_گل_عروس .
.
.
.
.
.
.
_💕ریسه زیبای ترکیبی کریستال اصل، پرشترمرغ،مروارید😍👈سفارشی در گالری تاج سما😙👌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ریسه زیبا و خاص✌
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
. .
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
تاجکده بانو
#تاجکده_بانو #تاج_عروس #تاج #ریسه_شینیون #ریسه_شنیون #ریسه_مو
تاجکده بانو
نمونه کار اجرا شده تاجکده بانو در سالن گلهانیک شهسوار
#تاجکده_بانو #تاج_عروس #تاج #تاج_پرکار #تاج_سر #تاج_عروسی #ریسه_شینیون #ریسه_پرکار #ریسه_شنیون #ریسه_زیبا #ریسه_پرکار_عروس_شیک
تاجکده بانو
نمونه کار اجرا شده تاجکده بانو در سالن گلهانیک شهسوار
#تاجکده_بانو #تاج_عروس #تاج #تاج_پرکار #تاج_سر #تاج_عروسی #ریسه_شینیون #ریسه_پرکار #ریسه_شنیون #ریسه_زیبا #ریسه_پرکار_عروس_شیک
ریسه مرواریدی و شکوفه
#ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_سر #ریسه_پیشانی_مروارید #ریسه #ریسه_پیشانی #ریسه_شنیون #ریسه_پشت_مو #ریسه_زیبا #تاج_عروسی #گلسر_تل_مو_هدبند_پاپیون_تاج_تولد_نوروز1396_چرم_اکلیلی_ساده_نمد_روبان_سیسمونی_گیفت_رنگی_دختر_هانا_هد_ #گلسر#عروسی #عقد#تاج_عروس #تاج_فرحی #توموییی #تومویی #تاج #تاج_فلزی #تاج_نقره ای #ریسه_اروپایی #ریسه_بلند😍شیک #ریسه_بلند_گل_عروس
شانه با تزیین ریسه مرواریدی
#ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_سر #ریسه_پیشانی_مروارید #ریسه #ریسه_پیشانی #ریسه_شنیون #ریسه_پشت_مو #ریسه_زیبا #تاج_عروسی #گلسر_تل_مو_هدبند_پاپیون_تاج_تولد_نوروز1396_چرم_اکلیلی_ساده_نمد_روبان_سیسمونی_گیفت_رنگی_دختر_هانا_هد_ #گلسر#عروسی #عقد#تاج_عروس #تاج_فرحی #توموییی #تومویی #تاج #تاج_فلزی #تاج_نقره ای #ریسه_اروپایی #ریسه_بلند😍شیک #ریسه_بلند_گل_عروس #شانه_شنیون_مرواریدی
ریسه مرواریدی کریستالی بسیار زیبا
#ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_مروارید #ریسه_کریستالی #ریسه_سر #ریسه_پیشانی_مروارید #ریسه #ریسه_پیشانی #ریسه_شنیون #ریسه_پشت_مو #ریسه_زیبا #تاج_عروسی #گلسر_تل_مو_هدبند_پاپیون_تاج_تولد_نوروز1396_چرم_اکلیلی_ساده_نمد_روبان_سیسمونی_گیفت_رنگی_دختر_هانا_هد_ #گلسر#عروسی #عقد#تاج_عروس #تاج_فرحی #توموییی #تومویی #تاج #تاج_فلزی #تاج_نقره ای #ریسه_اروپایی #ریسه_بلند😍شیک #ریسه_بلند_گل_عروس
#ریسه_گل_زیبا_عروس#ریسه_عروس #ریسه_شینیون_مو#ریسه_شنیون #ست #ریسه_مو #ریسه_شنیون #شینیون_مو #بغلسری #شونه_مروارید_دار #گوشواره #گوشواره_مرواریدی #گوشواره_پر #تاج #تاج_عروس #تاج_مروارید_عروس #گوشواره_فشن #شونه_سر_عروس .
.
.
.
.
.
.
_💕ست زیبای شونه شنیون ترکیب نگین چشمی،مروارید،کریستال اصلو گوشواره خاص و زیبا😍👈سفارشی در گالری تاج سما👌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ست خاص و به صورت تک✌
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع از قیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📬📮📪کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
💕تشور ویژه ازدوستانی که گالری تاج سماروبرای👈ثبت سفارشهاشون انتخاب میکنن😍👌
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گااری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_گل_زیبا_عروس#ریسه_عروس #ریسه_شینیون_مو#ریسه_شنیون #ست #ریسه_مو #ریسه_شنیون #شینیون_مو #بغلسری #شونه_مروارید_دار #گوشواره #گوشواره_مرواریدی #گوشواره_پر #تاج #تاج_عروس #تاج_مروارید_عروس #گوشواره_فشن #شونه_سر_عروس .
.
.
.
.
.
.
_💕ست زیبای شونه شنیون ترکیب نگین چشمی،مروارید،کریستال اصلو گوشواره خاص و زیبا😍👈سفارشی در گالری تاج سما👌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ست خاص و به صورت تک✌
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع از قیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📬📮📪کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
💕تشور ویژه ازدوستانی که گالری تاج سماروبرای👈ثبت سفارشهاشون انتخاب میکنن😍👌
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گااری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
تاجکده بانو
#تاجکده_بانو #تاج_عروس #تاج_عروسی #تاج #تاج_پرکار_زیبا #ریسه_شینیون #ریسه_شنیون #ریسه_پرکار
#ریسه_شینیون_مو#ست_ساقدوش#ست #ریسه_گل_زیبا_عروس#ست_دخترانه #ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_شنیون #ریسه_تهران #ریسه_مو_شنیون #تاج #تاج_تهران #بغلسری#شونه_شینیون #شونه_مروارید_دار#شونه_سر_عروس #گوشواره_مروارید #گوشواره_فشن .
.
.
.
.
.

_💕ست شونه شینیون،گوشواره ترکیبی مروارید،کریستال اصل،گل کریستال😍👈 سفارشی در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ست زیبا و خاص
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی که گالری تاج سمارو برای ثبت سفارشهاشون انتخاب میکنن😍
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a
#ریسه_شینیون_مو#ست_ساقدوش#ست #ریسه_گل_زیبا_عروس#ست_دخترانه #ریسه_مو #ریسه_عروس #ریسه_شنیون #ریسه_تهران #ریسه_مو_شنیون #تاج #تاج_تهران #بغلسری#شونه_شینیون #شونه_مروارید_دار#شونه_سر_عروس #گوشواره_مروارید #گوشواره_فشن .
.
.
.
.
.

_💕ست شونه شینیون،گوشواره ترکیبی مروارید،کریستال اصل،گل کریستال😍👈 سفارشی در گالری تاج سما✌
.
.
.
.
.
.
💕👑گالری تاج سما👑👈ارائه دهنده انواع ست زیبا و خاص
.
.
.
.
.
.
.
💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐
.
.
.
.
.
.
💕برای اطلاع ازقیمت👈دایرکت&تلگرام
.
.
.
.
.
.
💕ارسال به سراسرنقاط👈📪📮📬کشور📞📞📞
.
.
.
.
.
.
.
👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍👰👈😍
.
.
.
.
.
.
💕تشکر ویژه ازدوستانی که گالری تاج سمارو برای ثبت سفارشهاشون انتخاب میکنن😍
.
.
.
.
.
.
👑👑👑👑👑گالری تاج سما👑👑👑👑👑
.
.
.
.
.
.
t
.
a
.
j
.
j
.
s
.
a
.
m
.
a

Feedram is investigator of posts from social media.